Tuesday, 4 September 2007

Penternakan Kambing

KAMBING BOER

Projek kambing mempunyai pulangan yang agak tinggi yang diluar kemampuan akauntan untuk memahaminya.Ia dapat menghasilkan melampaui 80% IRR bersih selepas cukai.Pertumbuhannya kelahiran ialah melebihi 180% setahun. Dalam 6 bulan kambing telah mencapai berat 40kilogram dan boleh dijual. Dengan makanan sebanyak RM90/ekor kambing boleh meningkat nilai dalam 6 bulan hingga RM500/ ekor harga pasaran. (melampaui 5x)Risikonya amat rendah dan hanya memerlukan 3 orang pekerja untuk menjaga 1,000 ekor kambing dalam 5 ekar tanah.Pasaran terjamin kerana Malaysia masih mengimport daging kambing dengan harga yang murah tetapi tidak segar. Harga daging kambing Malaysia lebih tinggi daripada kambing import dengan harga RM20/kg hidup.Oleh yang demikian, projek kambing amat viable di negara kita.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home